Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Jakże często słyszymy od własnych dzieci lub maluchów w naszym otoczeniu: kup mi zabawkę, lalkę, batonika i tak dalej? Na pewno codziennie, jeśli nie kilka razy dziennie. Wiele dzieci nie zna wartości pieniądza, ale powinno się jej nauczyć możliwie jak najszybciej. Rodzice i opiekunowie muszą dołożyć wszelkich starań do tego, aby nauczyć dziecko poszanowania pieniądza. Warto wiedzieć, jak w ogóle Więcej…

Spadek i dziedziczenie – jak chronić swój majątek?

W życiu każdego z nas dochodzi do sytuacji, kiedy sprawy związane ze spadkiem i dziedziczeniem stają się jak najbardziej aktualne. My sami możemy zawczasu zdecydować się na uporządkowanie spraw majątkowych i napisanie testamentu, dla ochrony swojego majątku. Nikt nie chce, aby wpadł on w niepowołane ręce. Z drugiej strony również spadkobiercy mogą mieć niemałe kłopoty w związku z tym, że Więcej…

Rodzina 500 Plus – Jak mądrze wykorzystać ten zastrzyk gotówki?

Już ponad 2 lata funkcjonuje w Polsce program „Rodzina 500 plus”, powszechnie nazywany po prostu „500 plus”. To program, z którego wedle danych przekazanych przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, korzysta około 2,4 mln polskich rodzin. Jakie warunki trzeba spełnić, aby pobierać 500 plus na dziecko? Czy świadczenie to należne jest na każde dziecko w rodzinie i jak mądrze Więcej…

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży powinno się stosować do przepisów Kodeksu cywilnego. W treści umowy strony mogą zawrzeć postanowienia dotyczące wpłaty określonej kwoty na rzecz sprzedającego tytułem zaliczki albo zadatku. Rozróżnienie tych dwóch instrumentów zabezpieczających wykonanie umowy i interesy stron jest bardzo istotne. Zadatek należy rozumieć jako pewną kwotę pieniędzy lub rzecz, jaką kupujący daje sprzedającemu przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Można Więcej…