Jak otrzymać kredyt dla firmy jednoosobowej

Kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest ważnym aspektem rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy zamierzasz rozpocząć swoją pierwszą działalność, czy też prowadziłeś już wcześniejsze przedsięwzięcia, uzyskanie kredytu może być wyzwaniem, jeśli nie wiesz, gdzie go szukać. W tym przewodniku przedstawimy informacje o tym, jak uzyskać finansowanie dla firmy i podpowiemy, jak to zrobić we właściwy sposób.

 

Trzy główne etapy uzyskiwania kredytu dla jednoosobowej działalności gospodarczej to określenie rodzaju kredytu, który będzie potrzebny, znalezienie odpowiedniego kredytodawcy i złożenie wniosku o kredyt.

Trzy główne etapy uzyskiwania kredytu dla jednoosobowej działalności gospodarczej to określenie rodzaju kredytu, który będzie potrzebny, znalezienie odpowiedniego kredytodawcy i złożenie wniosku o kredyt.

Aby określić, jaki rodzaj pożyczki biznesowej jest najlepszy dla Twoich potrzeb, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • kwotę, której potrzebujesz
 • Ile czasu zajmie spłata zadłużenia (okres spłaty)
 • Czy będziesz w stanie dokonywać płatności w terminie, w tym, w razie potrzeby, płacić odsetki?

Po podjęciu decyzji o wyborze rodzaju pożyczki biznesowej należy przeszukać oferty kredytodawców, aż do znalezienia takiej, która będzie odpowiednia w danej sytuacji. Na przykład, niektórzy kredytodawcy oferują stałe oprocentowanie, a inni zmienne; niektórzy wymagają zabezpieczenia, a inni nie; niektórzy zapewniają bardziej elastyczne harmonogramy spłat niż inni itd. Po znalezieniu co najmniej jednego pożyczkodawcy (a najlepiej dwóch lub trzech) należy dokładnie porównać ich warunki przed związaniem się z jedną firmą lub usługodawcą.

 

Twój osobisty wynik kredytowy jest ważnym czynnikiem przy uzyskiwaniu pożyczki biznesowej.

Twój osobisty wynik kredytowy jest ważnym czynnikiem przy uzyskiwaniu kredytu biznesowego. Jeżeli Twoja osobista historia kredytowa nie jest dobra, możesz być zmuszony do zapłacenia wyższego oprocentowania kredytu na działalność gospodarczą. Pożyczkodawca sprawdzi Twoją osobistą historię kredytową przy podejmowaniu decyzji o rodzaju pożyczki, do której możesz się zakwalifikować i jej warunkach.

Najlepszym sposobem na śledzenie swojej historii kredytowej jest korzystanie z serwisu Credit Karma. Jest ona w 100% bezpłatna i daje Ci dostęp do dwóch z trzech głównych biur kredytowych: TransUnion i Equifax (Experian kosztuje dodatkowo). Na stronie internetowej wyświetlane są takie informacje, jak:

 • Jaka jest moja punktacja? Jak wypadają w porównaniu z innymi?
 • Jakie są moje wzorce płatności w czasie? Czy wystąpiły jakieś poważne szkody spowodowane brakiem płatności lub innymi czynnikami wpływającymi na moją kondycję finansową?
 • Kto i ile razy złożył na mnie doniesienie? Jaki jest ich system oceniania – czy jest lepszy czy gorszy od mojego?

 

Wielu kredytodawców wymaga co najmniej 2 lat doświadczenia w biznesie, zanim zatwierdzi większość kredytów.

Należy pamiętać, że kredyty biznesowe są często dostępne tylko dla firm o ugruntowanej pozycji. Jeśli nie prowadzisz działalności od ponad dwóch lat, być może będziesz musiał rozejrzeć się za innymi rodzajami finansowania.

Niektórzy kredytodawcy mogą wymagać większego doświadczenia niż inni.

Jeżeli nie spełniasz wymagań dotyczących uzyskania pożyczki od jednego pożyczkodawcy, skontaktuj się z innymi pożyczkodawcami i spróbuj ponownie, lub zasięgnij porady w lokalnym centrum rozwoju małych przedsiębiorstw.

 

Niektóre banki nie oferują kredytów biznesowych firmom jednoosobowym.

Niektóre banki nie oferują kredytów biznesowych przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Niektóre banki wymagają przedstawienia biznesplanu i projekcji finansowych przed zatwierdzeniem kredytu. Niektóre banki wymagają również co najmniej 2 lat doświadczenia w biznesie.

 

Przy składaniu wniosku może być konieczne przedstawienie biznesplanu i projekcji finansowych.

Biznesplan powinien zawierać:

 • Opis przedsięwzięcia, w tym jego działalności oraz produktów i usług.
 • Opis rynku i konkurencji, na którym działa firma.
 • Cele i zadania dotyczące przyszłego rozwoju i ekspansji firmy.
 • Plan finansowy przedstawiający sposób finansowania firmy w pierwszym roku jej działalności, w tym przewidywaną sprzedaż i koszty w poszczególnych miesiącach.

 

Bank lub inna instytucja finansowa przed zatwierdzeniem wniosku o pożyczkę zazwyczaj wymaga informacji finansowych na temat prowadzonej działalności oraz dowodu, że jest się w stanie ją spłacić.

Po podjęciu decyzji o ubieganiu się o kredyt należy skontaktować się z kilkoma bankami lub innymi instytucjami finansowymi i zapytać o oferowane przez nie rodzaje finansowania. Należy być przygotowanym na przekazanie im informacji o swojej działalności, w tym:

 • Biznesplan – jest to pisemny dokument, który opisuje plan rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Może on obejmować badania rynku, informacje o produktach oraz prognozy finansowe.
 • Sprawozdanie finansowe – zwykle nazywane jest ono rachunkiem zysków i strat (P&L) lub bilansem. Pokazują one, ile pieniędzy wpłynęło do firmy w określonym czasie (np. w miesiącu) oraz ile pieniędzy z niej wypłynęło w tym samym czasie (np. w miesiącu). Może to obejmować takie rzeczy, jak koszty płac, podatki płacone w imieniu pracowników, opłaty za czynsz/hipotekę płacone za domy pracowników, jeśli tam mieszkają itp.