Jak działają fundusze inwestycyjne

Kiedy inwestujesz pieniądze, Twoim celem jest ich wzrost. Kiedy oddajesz pieniądze do instytucji finansowej lub brokera, często powiedzą Ci, jaka będzie Twoja oczekiwana stopa zwrotu z tej inwestycji. Ale co to oznacza? Co tak naprawdę Ci mówią? Oczekiwana stopa zwrotu jest zasadniczo tym, ile pieniędzy spodziewasz się zarobić na inwestycji.

Fundusze inwestycyjne są jednym z rodzajów narzędzi inwestycyjnych wykorzystywanych przez inwestorów, aby ich pieniądze rosły szybciej niż gdyby trzymali swoje środki na rachunku oszczędnościowym. Istnieje wiele rodzajów funduszy, ale wszystkie mają tę samą ogólną zasadę: gromadzenie kapitału inwestora na jednym koncie, aby można go było inwestować bardziej efektywnie i opłacalnie niż w przypadku indywidualnego inwestowania na własną rękę.

Czym dokładnie jest inwestycja?

Inwestycja to każde aktywo, które możesz nabyć z zamiarem uzyskania zwrotu lub zysku. Kiedy dokonujesz inwestycji, kupujesz coś, co masz nadzieję, że zyska na wartości. W ten sposób, gdy to sprzedasz, osiągniesz zysk. Różni się to od sytuacji, gdy wydajesz pieniądze na coś takiego jak samochód, który zazwyczaj nie zwiększa swojej wartości, a traci ją. Istnieje kilka różnych rodzajów inwestycji do wyboru. Na przykład, można zdecydować się na inwestowanie w akcje, obligacje, nieruchomości, towary, a nawet złoto. Celem jest wybranie inwestycji, która przyniesie Ci zysk. Im bardziej ryzykowna inwestycja, tym większa potencjalna nagroda. Im bezpieczniejsza inwestycja, tym niższy zysk.

Jak działają inwestycje?

Inwestycje działają poprzez łączenie Twoich pieniędzy z pieniędzmi innych ludzi. Inwestując w coś takiego jak nieruchomości, na przykład, zasadniczo kupujesz kawałek nieruchomości. Właściciel tej nieruchomości jest następnie odpowiedzialny za pobieranie czynszu od lokatorów i spłacanie Ciebie z zysków. W zamian za inwestowanie w tę nieruchomość, otrzymujesz część czynszu od lokatorów. Kiedy inwestujemy w coś takiego jak fundusz inwestycyjny, łączymy swoje pieniądze z pieniędzmi innych ludzi. Następnie menedżer inwestycyjny decyduje, jak zainwestować pieniądze każdej osoby. Może on zdecydować o zakupie wielu różnych akcji lub obligacji, na przykład, aby zmniejszyć ryzyko, ponieważ fundusz posiada portfel różnych aktywów.

Magia składania pieniędzy

Być może słyszałeś, że procent składany jest jednym z cudów świata. W rzeczywistości został on uznany przez brytyjskich inżynierów za drugi najważniejszy wynalazek wszech czasów. Odsetki składane to proces reinwestowania zarobków i dodawania ich do pierwotnej inwestycji. Dzięki temu z czasem zwiększa się ilość posiadanych pieniędzy, co pozwala zarobić jeszcze więcej. W świecie inwestycji jest to znane jako składanie. Jeśli zainwestujesz 1000 złotych z oprocentowaniem 8% rocznie, na koniec jednego roku będziesz miał 1040 złotych. W drugim roku również zarobisz 8% na tych 1040zł, co da Ci 1088,88zł.

Jak obliczyć oczekiwany zwrot z inwestycji

Istnieje kilka różnych czynników, które wchodzą w skład obliczania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Oczekiwany zwrot to w zasadzie oczekiwany zysk z Twoich pieniędzy.

Czynniki te obejmują:

  • Kwotę, którą inwestujesz
  • Oczekiwaną stopę zwrotu
  • Wielkość ryzyka związanego z inwestycją
  • Ramy czasowe inwestycji.

Należy pamiętać, że oczekiwany zwrot z inwestycji nie jest gwarancją przyszłych zysków. Jest to raczej najlepsze przypuszczenie analityka oparte na obecnym klimacie gospodarczym i różnych czynnikach, które wchodzą w grę przy podejmowaniu decyzji.

Rola ryzyka w określaniu oczekiwanego zwrotu z inwestycji

Inwestycje o niskim ryzyku mają niższą oczekiwaną stopę zwrotu niż inwestycje o wysokim ryzyku. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy otrzymują rekompensatę za podjęcie dodatkowego ryzyka w postaci wyższej stopy zwrotu. Na przykład, jeśli inwestujesz w fundusz inwestycyjny składający się z akcji, jest to uważane za inwestycję wysokiego ryzyka. Akcje są bardzo ryzykowne, ponieważ ich wartość może rosnąć i spadać w zależności od wyników firmy. Inwestycje w papiery wartościowe o niskim ryzyku, zabezpieczone przez rząd, takie jak obligacje skarbowe, są uważane za inwestycje o niskim ryzyku. Dzieje się tak dlatego, że rząd obiecuje wypłacić Państwu określoną kwotę pieniędzy, więc ryzyko utraty pieniędzy jest bardzo małe.

Wnioski

Inwestycje pozwalają na produktywne wykorzystanie pieniędzy, które pracują na naszą korzyść. Pieniądze włożone w inwestycję mogą z czasem rosnąć i przynosić jeszcze większe zyski. Aby to osiągnąć, musisz wybrać odpowiedni rodzaj inwestycji, jak akcje czy nieruchomości, i być cierpliwym, w oczekiwaniu na zysk. Jeśli jesteś ostrożny ze swoimi pieniędzmi i dokonujesz mądrych wyborów inwestycyjnych, możesz zarobić dużo pieniędzy w czasie. To może pomóc Ci osiągnąć Twoje finansowe cele i marzenia szybciej niż gdybyś trzymał swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym. A jeśli dokonasz właściwych wyborów, Twoje inwestycje mogą również zapewnić Ci źródło dochodu w okresie emerytalnym.