Jakie są wady i zalety wspólnego rachunku bankowego?

Jednym z najbardziej podstawowych produktów depozytowych w bankach są rachunki bankowe. Mogą to być rachunki osobiste, które zakładane są przez osoby fizyczne. Szczególnym typem rachunku jest konto wspólne, przeznaczone generalnie dla małżonków, chcących w ten sposób prowadzić swoje finanse. Czy jednak warto założyć wspólny rachunek bankowy, czy jednak lepiej pozostać Więcej…

Ile (naprawdę) kosztuje palenie papierosów?

Wydaje się, że podliczenie kosztów palenia papierosów jest banalnie proste. Wystarczy pomnożyć cenę paczki papierosów przez liczbę wypalanych paczek w ciągu roku, aby uzyskać wiarygodny koszt palenia. Tymczasem palacz ponosi nie tylko stricte koszt zakupu papierosów, ale znacznie więcej kosztów pośrednich, z których może w ogóle nie zdawać sobie sprawy. Więcej…

Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Jakże często słyszymy od własnych dzieci lub maluchów w naszym otoczeniu: kup mi zabawkę, lalkę, batonika i tak dalej? Na pewno codziennie, jeśli nie kilka razy dziennie. Wiele dzieci nie zna wartości pieniądza, ale powinno się jej nauczyć możliwie jak najszybciej. Rodzice i opiekunowie muszą dołożyć wszelkich starań do tego, Więcej…

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży powinno się stosować do przepisów Kodeksu cywilnego. W treści umowy strony mogą zawrzeć postanowienia dotyczące wpłaty określonej kwoty na rzecz sprzedającego tytułem zaliczki albo zadatku. Rozróżnienie tych dwóch instrumentów zabezpieczających wykonanie umowy i interesy stron jest bardzo istotne. Zadatek należy rozumieć jako pewną kwotę pieniędzy lub Więcej…