Podatek należny – to musisz wiedzieć

Podatek należny to rodzaj podatku,  z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej lub osiągniętego dochodu. Jest on naliczany w określonych terminach i wymaga odprowadzenia przez podatnika na rzecz państwa określonej kwoty. Podatek należny różni się od podatku naliczonego, który dotyczy kwoty podatku odprowadzonego przez nabywcę towaru lub usługi w imieniu sprzedawcy. Podatek należny jest jednym z podstawowych źródeł dochodów państwa i jest istotnym elementem systemu finansowego każdego państwa.

Kto musi płacić podatek należny?

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą, są zobowiązane do odprowadzania podatku należnego. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, a także osób rozliczających się na zasadach ogólnych z tytułu uzyskanego dochodu. W przypadku niektórych rodzajów działalności, takich jak np. działalność rolnicza czy działalność wykonywana w ramach wolnego zawodu, obowiązek odprowadzania podatku należnego może być różny. Zalecane jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących obowiązków podatkowych w danym przypadku.

Wady podatku należnego

Wady podatku należnego to przede wszystkim dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy muszą pamiętać o terminach płatności i regularnie odprowadzać należności. Może to być uciążliwe i wymagać dodatkowego zaangażowania oraz nakładu pracy. Ponadto, wysokość podatku należnego może obciążać budżet firmy, co może negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe.

Zalety podatku należnego

Zalety podatku należnego to natomiast to, że umożliwia on finansowanie działalności państwa oraz realizację jego zadań, takich jak budowa dróg czy szkół. Podatek należny jest również narzędziem stabilizującym sytuację finansową państwa, ponieważ pozwala na planowanie wydatków budżetowych w oparciu o stałe i regularne wpływy.