Czy warto zadbać o ubezpieczenie na życie?

Opublikowane przez Szymon Masło w dniu

Szacuje się, że zaledwie 25 proc. Polaków ma wykupioną indywidualną polisę na życie. Podejście Polaków do ubezpieczeń na życie zmienia się w momencie, gdy zakładają rodzinę. Wtedy szybciej są skłonni do wykupienia takiej polisy. Czy jednak posiadanie prywatnego ubezpieczenia na życie jest konieczne, czy też należy je traktować jako zbędny luksus?

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie to rodzaj ubezpieczenia osobowego.  Jego celem jest transfer ryzyka na towarzystwo ubezpieczeniowe. Najprostsze ubezpieczenia na życie pozwolą na uniknięcie dotkliwych strat, jeśli w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do zdarzenia, które obejmuje polisa. W przypadku ubezpieczeń na życie ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie osoby ubezpieczonej. Jeśli umrze, towarzystwo wypłaci stosowne odszkodowanie najbliższym ubezpieczonego, najczęściej w wysokości sumy gwarancyjnej. W ten sposób możemy zabezpieczyć swoją rodzinę przed finansowym niedostatkiem w momencie, kiedy nas zabraknie. 

Taka zapobiegliwość popłaca. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się nam coś stać – wypadek komunikacyjny, zawał czy udar albo po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności może pozbawić nas życia i wywrócić przy okazji życie naszej rodziny, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Nic nie zrekompensuje bólu po stracie bliskiej osoby, ale ta sama osoba, w wyrazie miłości i troski o swoich najbliższych, może im zagwarantować w obliczu nieszczęścia komfort finansowy.

Pakiety dodatkowe do ubezpieczenia na życie

Tylko w podstawowym, najtańszym pakiecie ubezpieczeniowym polisa na życie uruchomiana jest wyłączne w przypadku śmierci ubezpieczonego.  W towarzystwach ubezpieczeniowych można jednak znaleźć oferty, w których zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szerszy. Do podstawowej polisy można dokupić pakiety dodatkowe, które zabezpieczają ryzyko:

  • poważnego zachorowania,
  • nieszczęśliwego wypadku, w którym ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • pobytu w szpitalu,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy.

Istnieją też ubezpieczenia na życie połączone z funkcją inwestycyjną. Celem inwestowania jest pomnażanie środków finansowych, natomiast część ubezpieczeniowa jest tylko buforem bezpieczeństwa w takich sytuacjach. Funkcja ubezpieczeniowa polisolokat czy inwestycji z ubezpieczeniem jest zachowana, czyli świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczeniowego zostanie wypłacone uposażonym osobom, ale nie będzie ono zbyt wysokie, ponieważ część składki zostanie przeznaczona na inwestycje.

Czy i kiedy warto się ubezpieczyć?

Składki na ubezpieczenia na życie zależne są od wielu czynników, ale najmocniej na nie wpływa to, jaka jest górna granica ochrony ubezpieczeniowej, czyli ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniu. Wypłacana jest ona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Dla wielu z nas właśnie wysokość składki jest przeszkodą w ubezpieczaniu. Uważamy za luksus posiadanie polisy i po prostu niektórych Polaków na to nie stać.

To jednak nie do końca właściwe postrzeganie produktów ubezpieczeniowych, ponieważ w obliczu nieszczęścia, jakim jest śmierć bliskiej osoby, pomoc finansowa zagwarantowana z polisy na życie może być nieoceniona.

Przeznaczona jest ona w pierwsze kolejności dla osób, które mają własną rodzinę. Na przykład warto rozważyć taką ewentualność, jeśli jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny – dzieci i małżonka. Polisa to forma zabezpieczenia bliskich na wypadek naszej śmierci i tak należy ją postrzegać.

Być może ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe, ale bez wątpienia przydaje się ono w kryzysowych sytuacjach. Jeśli na dodatek ma szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, skorzysta na nim sam ubezpieczony, na przykład wtedy, gdy straci zdolność do wykonywania pracy, poważnie zachoruje i będzie musiał być hospitalizowany. Środki z ubezpieczenia na życie pozwolą mu na komfortowe leczenie, także w prywatnych placówkach, ponieważ zwyczajnie będzie miał na to środki finansowe.

Uwaga na wysokość składki

Ubezpieczenia na życie nie są produktem, który byłby dostępny wyłącznie dla najzamożniejszych konsumentów. Można je wykupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Szczególnie atrakcyjne są propozycje ubezpieczenia grupowego, na przykład w zakładzie pracy dla pracowników i ich rodzin. Za powiedzmy 30-40 zł zapewniamy sobie ochronę ubezpieczeniową na wszelki wypadek, ale musimy liczyć się z tym, że przy niskiej składce ubezpieczeniowej również i suma gwarancyjna w polisie na życie nie będzie zbyt pokaźna.

Wysokość składki ubezpieczeniowej idzie w parze z sumą, jaka wypłacana jest przy śmierci osoby ubezpieczonej, do której dojdzie w okresie trwania ubezpieczenia. Wyższa składka oznacza automatycznie wyższe świadczenia z polisy. Jednocześnie należy mieć świadomość, że wysokość składki jest wypadkową także i innych czynników, takich jak stan zdrowia osoby, która się ubezpiecza, charakter wykonywanej pracy czy wieku.  Ubezpieczenie na życie nie musi być produktem luksusowym, a w obliczu nieszczęśliwych wypadków okazuje się bardzo ważnym elementem, zabezpieczającym byt rodziny.


Szymon Masło

Student Zarządzania. Finansami zajmuje się od 3 lat. Posiada lekkie pióro i z zaangażowaniem przygląda się wszelkiego rodzaju aspektom finansowym. Jego celem jest zebranie miliona aktywnych czytelników, z którymi będzie mógł dzielić się wiedzą i dużym doświadczeniem. Prywatnie miłośnik podróżowania i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *