Zakup samochodu – na kredyt, za gotówke czy w leasingu?

Opublikowane przez Szymon Masło w dniu

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy i ich pracownicy często korzystają ze służbowych lub prywatnych samochodów. Pojawia się też potrzeba zakupu nowego czy używanego samochodu dla firmy. Taką inwestycję można sfinansować na szereg różnych sposobów: za gotówkę, na kredyt w banku lub przy użyciu opcji leasingowej. Ostatecznie przedsiębiorca może też podjąć decyzję o korzystaniu w toku wykonywanej działalności gospodarczej z samochodu prywatnego. Która z wymienionych opcji będzie dla niego najkorzystniejsza?

Zakup za gotówkę

Wydawać by się mogło, że zawsze najkorzystniej jest kupić samochód za gotówkę, zamiast zaciągać kredyty w jakikolwiek sposób. Dzięki temu unika się konieczności uiszczania prowizji, opłat i odsetek związanych z kredytem bankowym czy umową leasingową. Transakcję zakupu pojazdu za gotówkę można przeprowadzić natychmiast, a samochód od razu wprowadzić do działalności.

To jednak nie do końca prawda, ponieważ gotówka wypracowana w działalności gospodarczej to zysk, który można by przeznaczyć na przykład na rozwój firmy albo na podwyżki dla pracowników, którzy dzięki temu będą lepiej zmotywowani do wytężonej pracy. Zakup samochodu na firmę za gotówkę wiąże się z koniecznością uiszczenia wysokiego, jednorazowego wydatku, a przedsiębiorca musi mieć po prostu na to środki finansowe. Jeśli chce i może je tak spożytkować, otrzyma samochód i będzie mógł go wpisać do ewidencji środków trwałych, o ile jego wartość przekracza 10 000 zł.

Korzyścią przy zakupie za gotówkę samochodu dla przedsiębiorcy jest to, że pojazd może być poddany amortyzacji na zasadach ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zastosowaniu jest amortyzacja liniowa, w której okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 5 lat, przy zastosowaniu stawki 20 proc. z wykazu stawek. Można też wykorzystać amortyzację indywidualną, jeśli przedsiębiorca nabył samochód używany, kiedy okres amortyzacji wynosi 2,5 roku, a stawka odpisów amortyzacyjnych 40 proc.

Kupno samochodu za gotówkę na firmę to wydatek, który można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, o ile jest udokumentowany w ten sposób, że jasno wykazać można na tej podstawie jego związek z osiąganiem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Dzięki temu można zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sam podatek należny fiskusowi.

Dodatkowo w przypadku kupna samochodu na firmę przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem – wydatków związanych z bieżącą eksploatacją i zakupem paliwa. Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT mają ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochód wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności. Gdy jednak samochód używany jest w trybie mieszanym, czyli również do celów prywatnych, to odliczenie podatku VAT przysługuje w wysokości 50 proc.

Kredytowanie zakupu samochodu firmowego

Przy braku gotówki na zakup pożądanego pojazdu firmowego lub w przypadku, gdy posiadana gotówka może być lepiej rozdysponowana, przedsiębiorcy pozostaje skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania takich inwestycji. Jedną z nich jest kredyt w banku:

  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt samochodowy.

W przypadku kredytu gotówkowego jest on udzielany przez bank na dowolny cel, w tym na zakup samochodu nowego lub używanego. Gotówkę bank wypłaca po analizie wiarygodności i zdolności kredytowej klienta na rachunek bankowy. Często w tym przypadku nie ma konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty.

Natomiast kredyt samochodowy jest dedykowanym produktem kredytowym, który przeznaczony może być wyłącznie na zakup pojazdu. Kredyty samochodowe udzielane są często na bardziej preferencyjnych warunkach od kredytów gotówkowych, ponieważ cel jest tu dobrze znany bankowi, a ponadto ustanawiane są dodatkowe zabezpieczenia spłaty. Takim zabezpieczeniem jest oczywiście kredytowany pojazd samochodowy. W zależności od banku, stosowane są i inne zabezpieczenia, na przykład cesja praw z obowiązkowej polisy ubezpieczenia autocasco.

Kredyt samochodowy można zaciągnąć na auto nowe lub używane, ale wyłącznie kilkuletnie. Właścicielem zakupionego pojazdu pozostaje bank do czasu spłaty kredytu. Natomiast przy kredycie gotówkowym właścicielem od początku do końca jest przedsiębiorca.

A może leasing?

Kolejną możliwością sfinansowania zakupu pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej będzie leasing. Można podpisać umowę z firmą leasingową na leasing:

  • operacyjny, kiedy samochód pozostaje w majątku osoby finansującej (firmy leasingowej),
  • finansowy, kiedy samochód przechodzi w ręce majątku osoby korzystającej – przedsiębiorcy, co pozwala na jego umieszczenie w ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Raty leasingowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – w całości lub w części.

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca nie wprowadza wyleasingowanego auta do ewidencji środków trwałych i nie amortyzuje go w czasie, ale może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie opłaty leasingowe wraz z ratami – w części kapitałowej i odsetkowej. Koszty użytkowania samochodu również rozliczać może bezpośrednio w kosztach.

W leasingu finansowym do kosztów zalicza się część odsetkową rat leasingowych, ale przedsiębiorca czerpie korzyści z amortyzacji oraz z możliwości wliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację pojazdu.

Każda z form sfinansowania zakupu samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej ma swoje zalety, ale i nie jest pozbawiona wad. Przedsiębiorca powinien dopasować tryb finansowania nabycia pojazdu do swoich indywidualnych preferencji.

 


Szymon Masło

Student Zarządzania. Finansami zajmuje się od 3 lat. Posiada lekkie pióro i z zaangażowaniem przygląda się wszelkiego rodzaju aspektom finansowym. Jego celem jest zebranie miliona aktywnych czytelników, z którymi będzie mógł dzielić się wiedzą i dużym doświadczeniem. Prywatnie miłośnik podróżowania i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *