Przelew na zły numer konta. Co robić?

Opublikowane przez Szymon Masło w dniu

Zdarzyło Wam się kiedykolwiek przelać pieniądze na zły numer rachunku bankowego? W takiej chwili liczy się czas. Przelew być może będzie można anulować. Jeśli nie, to są i inne sposoby na to, aby odzyskać swoje pieniądze. Jak to zrobić?

Błędne przelewy to nie odosobnione przypadki

Przez nieuwagę czy pośpiech nie trudno o pomyłkę przy wpisywaniu ciągu liczb w numerze rachunku bankowego. W ten sposób można przelać pieniądze na rachunek zupełnie obcej osoby. Najlepiej podejmować odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania takim sytuacjom. Dlatego powinniśmy starać się korzystać z opcji kopiuj i wklej przy wpisywaniu numeru konta. Jeśli zaś wpisujemy numer konta ręcznie, sprawdźmy 2-3 razy, czy nie pomyliliśmy się w takim przypadku. Zawsze też podawajmy pełne dane odbiorcy, a przed ostatecznym zatwierdzeniem przelewu sprawdźmy, czy ustalony przez system transakcyjny bank odbiorcy jest taki sam, jak podany na rachunku.

Co robić po wykonaniu błędnego przelewu?

Jeśli zdarzy się, że wykonaliśmy przelew na konto nie tej osoby czy podmiotu, co chcieliśmy, musimy od razu skontaktować się z bankiem i poinformować go o tym, co się stało. Przelew można anulować, jeśli nie został jeszcze zaksięgowany w systemie ELIXIR. W przeciwnym wypadku przelewu już się nie cofnie. Można wówczas jedynie złożyć reklamację do swojego banku, a ten przekaże ją do banku odbiorcy. Istnieje pewna szansa w takim przypadku, że przelew zostanie anulowany i środki wrócą ostatecznie na konto nadawcy przelewu.

Nieskuteczna reklamacja

Jeśli reklamacja złożona w banku przez klienta, który przelał na nieprawidłowy numer konta pieniądze, nie odniesie oczekiwanych skutków, to klient powinien ustalić we własnym zakresie dane odbiorcy przelewu. Bank dotychczas nie mógł podać ich, ponieważ zasłaniał się ustawą o tajemnicy bankowej.

Klientowi poszkodowanemu w takiej sytuacji nie pozostawało już nic innego, jak powołać się na Kodeks cywilny i na roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie. Trzeba skontaktować się z adresatem przelewu i poprosić o polubowny zwrot pieniędzy, a jeśli odmówi lub w ogóle nie podejmie kontaktu – zgłosić sprawę na policję, która ma obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego na mocy przywołanego roszczenia.

Policja nie każdego zmotywuje do zwrotu nienależnego świadczenia, dlatego niewykluczone, że trzeba będzie wystąpić na drogę sądową. Można założyć sprawę w sądzie z powództwa cywilnego, ale to powód będzie miał obowiązek udowodnienia przed sądem, że ktoś bezprawnie przywłaszczył sobie jego pieniądze. Sąd może nakazać bankowi ujawnienie pełnych danych odbiorcy i szczegółów transakcji.

Prezydencka ustawa – łatwiej odzyskasz pieniądze z błędnego przelewu

Sejm uchwalił ostatecznie prezydencki projekt ustawy dotyczący szybszego i łatwiejszego odzyskiwania pieniędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. To właściwie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, przyjęta przez Sejm 22 marca 2018 roku, a przez Senat 16 kwietnia 2018 roku. Nowela była inicjatywą prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jej projekt przygotowano w porozumieniu z Rzecznikiem Finansowym.

Dotychczas klienci nie mieli możliwości uzyskania od banku danych osobowych odbiorcy, na którego konto błędnie przelano środki. Przez co w momencie, kiedy inne sposoby odzyskania pieniędzy zawiodły, nie mogli skutecznie dochodzić zwrotu swoich pieniędzy. Takie możliwości rodziło tylko postępowanie sądowe, ale do czasu wydania decyzji przez sąd bywało, że odbiorca zdążył już wydać pieniądze, jakie otrzymał. Obecnie weszły już przepisy, które zobowiązują banki do przekazania swoim klientom informacji o błędnie wykonanym przelewie. Ustawa wprowadziła możliwość egzekucji środków, jeśli odbiorca nie zechce dobrowolnie zwrócić otrzymanych pieniędzy.

Po wejściu w życie nowych przepisów, błędnie wskazany odbiorca od razu otrzyma informację od banku o zaistniałej sytuacji. Ustawa wprowadza także możliwość egzekucji środków, jeśli osoba taka nie będzie chciała dobrowolnie zwrócić otrzymanych pieniędzy.

Obecnie wystarczy, aby klient zgłosił wykonanie błędnego przelewu do odpowiedniej instytucji finansowej, tj. do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wówczas prowadzący rachunek podmiot ma 3 dni na poinformowanie odbiorcy błędnego przelewu o tym fakcie i na pouczenie go o konsekwencjach wynikających z braku zwrotu pieniędzy. Osoba, która otrzymała przez pomyłkę przelew, ma ustawowo 30 dni na zwrot przelanych środków finansowych, a zwrot może nastąpić na specjalny rachunek techniczny. Następuje on w czasie 1 dnia roboczego, a jeśli pieniądze nie zostaną zwrócone w ciągu 30 dni, bank lub SKOK przekazuje je z własnych zasobów finansowych. Odbiorca błędnego przelewu nie poniesie żadnych kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy, ale obciążony może zostać klient, który przy przelewie popełnił błąd.


Szymon Masło

Student Zarządzania. Finansami zajmuje się od 3 lat. Posiada lekkie pióro i z zaangażowaniem przygląda się wszelkiego rodzaju aspektom finansowym. Jego celem jest zebranie miliona aktywnych czytelników, z którymi będzie mógł dzielić się wiedzą i dużym doświadczeniem. Prywatnie miłośnik podróżowania i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *