Jak wyczyścić bazy BIK? Czy można wyczyścić złą historię kredytową?

Opublikowane przez Szymon Masło w dniu

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, powołane do życia po to, aby gromadzić i przetwarzać dane dotyczące wszystkich kredytobiorców w Polsce. Znajdują się w jego bazach zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje dotyczące trybu spłaty zaciągniętych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w niektórych firmach pożyczkowych zobowiązań.  Negatywne wpisy w BIK powodują, że banki odmówią udzielenia finansowania kredytowego. Na rynku nie brakuje firm, które oferują usługę czyszczenia BIK-u. Czy ona rzeczywiście działa?

BIK – baza informacji o kredytobiorcach

Związek Banków Polskich wraz z innymi bankami niezrzeszonymi w nim w 1997 roku powołał do życia instytucję – Biuro Informacji Kredytowej. Zgodnie z jej statutem, gromadzi ona informacje o historii kredytowej polskich kredytobiorców – nie tylko osób fizycznych, ale i podmiotów gospodarczych. Podstawą funkcjonowania BIK- u jest art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.

W artykule tym ustawodawca wskazał, że banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, tworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową, ale tylko w  zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych, a także innych metod i modeli;
  • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową, wyłącznie takich, które są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
  • instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta,
  • instytucjom pożyczkowym i podmiotom innego rodzaju, na podstawie właściwych ustaw.

BIK jest właśnie taką instytucją. Nie można jednak powiedzieć, że jego bazy są tożsame z czarną listą dłużników. Informacje w BIK mogą pomóc w uzyskaniu kredytu lub pożyczki, o ile pokazują, że kredytobiorca rzetelnie spłacał dotychczas swoje zobowiązania kredytowe lub pożyczkowe.

Aktualnie BIK działa w Grupie BIK obejmującej nie tylko Biuro Informacji Kredytowej, ale również Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

Nasze dane w BIK

Banki i SKOK-i, a także część firm pożyczkowych przekazują do BIK informacje o udzielonych kredytach i pożyczek, które są aktualizowane w miarę spłaty zobowiązania – przede wszystkim w momencie jego terminowego uregulowania, a także wtedy, gdy pojawiają się opóźnienia. Nie ma przy tym znaczenia, z jakim kredytem bankowym, czy kartą kredytową lub linią kredytową, mamy do czynienia. Celem gromadzenia takich danych jest ich późniejsze udostępnianie bankom i firmom pozabankowym, które dzięki nim mogą dokonać obiektywnej oceny historii kredytowania klienta.

Bank może wpisać informacje o opóźnieniach w spłacie kredytu, jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło jednocześnie 30 dni od czasu, kiedy dana osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy został poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat kredytu. Później informacje te są przechowywane w BIK, nawet bez zgody kredytobiorcy, przez 5 lat od chwili uregulowania zobowiązania.

Usługa czyszczenia BIK

Wiele firm, zwłaszcza tych ogłaszających się w internecie, oferuje usługę czyszczenia BIK. Teoretycznie polega ona na usunięciu negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Byłaby więc przydatna dla tych kredytobiorców, którzy mieli opóźnienie w spłacie zobowiązań kredytowych lub w ogóle nie dokonali ich spłaty, a chcieliby ponownie zaciągnąć pożyczkę lub kredyt. Jednak tak wygląda tylko teoria, ponieważ negatywnych danych w BIK żaden podmiot zewnętrzny nie jest w stanie usunąć. Przeczą temu zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania czy zmieniania. Reguluje je Prawo bankowe, a BIK nie modyfikuje na życzenie jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego, który nie jest bankiem czy firmą pożyczkową, przechowywanych danych.

Usunięcie negatywnych wpisów o kredycie w BIK jest możliwe tylko wówczas, gdy zostały one wpisane omyłkowo. Wtedy trzeba wnioskować samodzielnie do BIK o ich usunięcie i wyjaśnić całą sprawę z bankiem czy firmą pożyczkową, w której zaciągnięty był kredytu lub pożyczka.

BIK zobowiązany jest do skorygowania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji w swoich bazach. Wystarczy więc, jeśli klient złoży odpowiedni wniosek w banku lub w firmie pożyczkowej, czyli w instytucji finansowej, która przekazała takie informacje do BIK, aby został on rozpatrzony, a błędne dane usunięte. Nie potrzeba do tego korzystać z usług żadnej zewnętrznej instytucji „czyszczącej BIK”.

Rozwiązaniem na negatywne wpisy w BIK jest uregulowanie zobowiązania, wraz z zaległymi ratami i odsetkami karnymi oraz odczekanie 5 ustawowych lat do chwili, kiedy informacje o opóźnieniach wygasną same z siebie, a historia kredytowania klienta w BIK znów będzie „czysta”.


Szymon Masło

Student Zarządzania. Finansami zajmuje się od 3 lat. Posiada lekkie pióro i z zaangażowaniem przygląda się wszelkiego rodzaju aspektom finansowym. Jego celem jest zebranie miliona aktywnych czytelników, z którymi będzie mógł dzielić się wiedzą i dużym doświadczeniem. Prywatnie miłośnik podróżowania i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *