Jakie są wady i zalety wspólnego rachunku bankowego?

Opublikowane przez Szymon Masło w dniu

Jednym z najbardziej podstawowych produktów depozytowych w bankach są rachunki bankowe. Mogą to być rachunki osobiste, które zakładane są przez osoby fizyczne. Szczególnym typem rachunku jest konto wspólne, przeznaczone generalnie dla małżonków, chcących w ten sposób prowadzić swoje finanse. Czy jednak warto założyć wspólny rachunek bankowy, czy jednak lepiej pozostać przy osobnych kontach osobistych?

Dla kogo wspólne konto bankowe?

Banki mają w swojej ofercie zwykle możliwość otwarcia jednego, wspólnego rachunku bankowego. Właścicielem rachunku są na przykład małżonkowie, ale nie tylko oni mogą skorzystać z takiego rozwiązania.  Prowadzenie wspólnego rachunku bankowego to opcja przeznaczona także dla innych członków rodziny czy też dla osób niespokrewnionych i nie spowinowaconych ze sobą, ale prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Konto może założyć np. rodzeństwo, babcia z wnuczką, czy mama z córką lub synem. W przypadku par, które żyją w związku partnerskim, lepiej jest otworzyć konto osobiste z jednym właścicielem, a drugiemu udzielić pełnomocnictwa do korzystania z niego.

Bardzo istotną kwestią przy zakładaniu wspólnego rachunku bankowego jest to, że jest on przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które są w pełni zdolne do czynności prawnych, tj. nie została orzeczona wobec nich żadna forma ubezwłasnowolnienia.

Charakterystyka wspólnego konta

W celu wyboru konta osobistego lub konta wspólnego, najpierw należy zapoznać się ze specyfiką wspólnego rachunku. W takim przypadku współwłaściciele mają takie same prawa wobec środków finansowych zgromadzonych na koncie. Otrzymują zasadniczo równy i nieograniczony dostęp do pieniędzy, którymi mogą dowolnie dysponować. Współwłaściciele otrzymują osobne karty do rachunku i dostępy do bankowości elektronicznej. Mogą wygodnie dokonywać niezależnie względem siebie i bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony wpłaty, wypłaty, przelewy czy pobierać na rachunek swoje pensje. Jednocześnie współwłaściciele są odpowiedzialni na takim samym poziomie za wszelkie zobowiązania związane ze wspólnym kontem, np. za spłatę debetu lub linii kredytowej w koncie.

Jakie są atuty posiadania wspólnego konta?

Jeszcze kilka lat temu, kiedy za prowadzenie konta bankowego trzeba było sporo zapłacić, atutem konta wspólnego była niższa sumaryczna opłata za założenie i prowadzenie rachunku. Dziś nie ma już takiego problemu.

Wspólny rachunek pozwala na prowadzenie wspólnego budżetu domowego, ale jednocześnie współwłaściciele mają swoje karty płatnicze do konta, z których mogą wygodnie, niezależnie względem siebie korzystać. Wspólne konto ułatwia planowanie wydatków i przejrzyste przeglądanie tych, które zostały wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych. Łatwiej zarządzać wówczas domowym budżetem i szukać oszczędności.

W niektórych bankach za prowadzenie jednego rachunku małżeńskiego można uzyskać dodatkowe przywileje, takie jak rezygnacja banku z niektórych opłat i prowizji. Banki zwykle nie pobierają opłaty za prowadzenie takiego konta, jeśli zapewnione zostaną na nie regularne wpływy co miesiąc, o określonej wysokości.

Argumentem przemawiającym na korzyść wspólnego rachunku bankowego jest to, że zwiększa on szansę na uzyskanie kredytu w banku. Przy analizowaniu wniosku kredytowego klientów bank bierze pod uwagę wyższą kwotę dochodów wpływających co miesiąc na konto. Wiąże się to z możliwością otrzymania linii kredytowej czy karty kredytowej z wysokim limitem. Małżonkowie posiadający wspólne konto stają się bardziej wiarygodni w  oczach instytucji kredytujących, co pozwala na skorzystanie z atrakcyjniejszej oferty kredytu hipotecznego.

Wady wspólnego konta

O ile zaletą posiadania wspólnego rachunku bankowego są niższe opłaty za jego prowadzenie, to jednak pojawia się pewien problem – bank może bowiem naliczać inne opłaty np. za każdą z dwóch kart płatniczych wydanych dla współwłaścicieli. Do tego dochodzi opłata za użytkowanie karty, która może być „skasowana” dzięki aktywnemu korzystaniu z niej, ale nie zawsze jest to możliwe.

Przy wspólnym rachunku istnieje wyższe ryzyko braku dostępu do środków finansowych, jeśli dojdzie na przykład do awarii systemu informatycznego banku. Współwłaściciele zostają nagle bez pieniędzy, jeśli wcześniej nie wypłacili odpowiednio wysokiej kwoty z bankomatu.

Wspólny rachunek jest łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Włamanie się na niego powoduje, że współwłaściciele mogą stracić więcej pieniędzy, niż przy kontach osobistych. Większe jest też ryzyko, że dane do konta zostaną przechwycone przez osoby do tego niepowołane.

Prowadząc taki rachunek, nie ma mowy o robieniu sobie nawzajem niespodzianek, ponieważ każda transakcja jest skrupulatnie zapisywana w historii konta. Można jednak wycofać pieniądze w bankomacie i w ten sposób zachować tajemnicę, na co przeznaczone zostały środki.

Zanim zdecydujemy się na wybór wspólnego rachunku bankowego, powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami jego prowadzenia. Dzięki analizie co najmniej kilku ofert różnych banków możemy wybrać najkorzystniejszą w danym czasie ofertę konta wspólnego.


Szymon Masło

Student Zarządzania. Finansami zajmuje się od 3 lat. Posiada lekkie pióro i z zaangażowaniem przygląda się wszelkiego rodzaju aspektom finansowym. Jego celem jest zebranie miliona aktywnych czytelników, z którymi będzie mógł dzielić się wiedzą i dużym doświadczeniem. Prywatnie miłośnik podróżowania i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *